Изобретение

ново техническо решение на конкретен проблем със значителни разлики, които дават положителен ефект.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.