Неотменим принос на

(или "условно неотменим принос") - за да открие депозит, клиентът се съгласява да не тегли средства от банката преди време. Въпреки това, ако клиентът все още изисква от него да върне тези вноски преди крайния срок за депозиране, той ще трябва да плати на банката значителна компенсация.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.