Акционерно застрахователно дружество

Виж. Фирмено застраховане акционерно дружество

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.