Ключови непроизводствени фондове

Фиксирани активи, използвани за предоставяне на нематериални услуги

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.