Трудова теория за стойността

(трудова теория за стойността) Теорията, според която цената на продукта зависи от количеството на труда изисква да нейното производство. Първо, разработена от Адам Смит (1723-1790), тази теория се превърна в основен принцип на класическата икономика училище (класическа школа) и по-късно става основа на марксистката икономическа теория (марксистката икономическа теория). От практическа гледна точка, тази теория има ограничен полезни приложения, с течение на времето той бе заменен от теория marginalist на стойност (Marginalist теория на стойност), която свързва стойността на стоката до нейната полезност и рядкост.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.