Side Разнообразяване

Виж. Диверсификацията е странична.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.