Leasing Net

лизинг, в който лизингополучателят се грижи за оборудването, а разходите за поддръжка на оборудването не се включват в лизинговите плащания.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.