МЕСТНА Законопроект

Законопроектът, приет от банката със събирането или регистрация и платен в същия град, където приемането на банката

Бизнес речник. Акад. PV. 2001.