ЗАГУБА НА ЖЕРТВИТЕ

(жертва) Увеличението на благосъстоянието поради плащането на данък. Един от принципите на данъчното облагане е, че данъкът трябва да бъде установен по такъв начин, че да се постигне равнопоставеност на данъкоплатците. Предполага се, че данъкоплатците със същите доходи трябва да жертват същата част от благосъстоянието си, като плащат равни данъци.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.