Загуба се отчитат облагане

(данъчна загуба) Сумата считат за данъчни цели като загуба, която може да бъде приспаднат от печалбата, в резултат на което стойността на облагаемия доход се намалява. Загуба може да възникне в резултат на загуба на работа или дори на по-печеливша дейност, поради факта, че тези данъчни кредити като отчисление от данъчни задължения, свързани с капиталови разходи активи надхвърлят размера на печалбата; в последния случай загубата възниква само за данъчни цели. Загуба взети под внимание за данък обикновено се приспадат от подобен или - понякога - на печалба, в зависимост от съществуващите правила.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.