Магнезиева

Магнезий
МАГНЕЗИЯ, и, е. Магнезиев оксид, бял прах, използван в медицината и промишлеността.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.