MAGNETRON

MAGNETRON

(Magnetron) - електронна лампа без решетка; контролът на потока от електрони, излъчвани от катода и летящи до анода, се осъществява посредством магнитно поле, създадено от намотка, поставена върху крушката на лампата.

Савойлов КИ военноморски речник. - M.-L. : Държавно военно издателство на Народния комисариат на вътрешните работи на СССР, 1941

.