Обезщетение Безплатно

непредсказуема част от обезпечаването на заем, съгласно който може да бъде издаден допълнителен заем.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.