УПРАВЛЕНА ВАЛУТА

(управлявана валута, управлявана плаваща Валутата, която правителството контролира или поне влияе на обменния курс , Този контрол обикновено се извършва от централната банка, която извършва операции по продажба и покупка на валутния пазар. Вижте също: "чисто" колебание на валутния курс, определено само от търсенето и предлагането (чиста плаващ).

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.