Управление на продажбите

(маркетинг Board) организацията, създадена през производителите на Обединеното кралство, в съответствие с разпоредбите на законодателството за пускането на пазара на който се подкрепя от правителството и има за цел да гарантира плавен доставка и продажба на стоки в случаите, когато е трудно да се направи разграничение между продукти на отделни производители. Такива офиси са създадени да продават мляко, яйца, картофи, вълна и т.н.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.