Информационни системи за мениджмънт

(Информационна система за управление, MIS) Създадена е база данни в компания, до която имат достъп само нейните ръководители. Това позволява на всички мениджъри на организацията да използват същите основни данни, за да разработят своите решения.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.