ОФИС на справедливата търговия с

(Службата за лоялна търговия) Тялото на правителството, който под ръководството на генералния директор на справедливата търговия следва търговската дейност в Обединеното кралство, за да се защитят потребителите от нелоялни практики. Създадена през 1973 г., той е отговорен за прилагането на Изложбения център през 1973 г., Закона за потребителския кредит през 1974 г., Закона за Закона за ограничителните търговски практики 1976 г., Закона за агенти по недвижими имоти през 1979 г., Закона за конкуренцията 1980 и Наредбата за контрола върху разсейването на рекламата. Тя има пет основни области на дейност: потребителски въпроси; потребителски кредит; монопол и сливания; ограничителни търговски практики; антиконкурентни действия.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.