УПРАВЛЕНИЕ несъстоятелност имоти

(ликвидация) ситуацията, в която кредиторът е титуляр на ипотека или договорна ипотека, особено ипотека върху ликвидните активи на фирмата ( см :. гаранция поради ликвидни активи (плаващ такса), представена при обезпечаване на заем, и в резултат на което поради фалита на дружеството, Ся ликвидатор, чиято мисия - да продаде имота за ипотечен кредит за погасяване на дълга

Бизнес Обяснителна речник - M: ... "ИНФРА-М" Издателство "Целият свят" Греъм Бетс Бари Brayndli, С. Уилямс и други. Общо издание: D.S. Osadchaya IM 1998.