Пазарна среда

ситуацията, развиваща се на пазара: количествата на предлагането и търсенето, нивото на цените, обемът на продажбите и т.н.

Речникът на бизнес термините. Акад. PV. 2001.