МАТЕРИАЛ паричен стимул

Материални стимули, регулиращи поведението на хората въз основа на използването на различни видове парични стимули и санкции

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.