MEMORY

В компютърната наука - способността на даден обект да осигури съхранение на данни. Съхранението се извършва в устройства с памет

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.