Менторство

- форма на образование и обучение на младите хора в промишлеността, професионалните училища и др .;
- Индивидуален или колективен патронаж на опитни работници на отделни млади работници или техните групи

Речник на бизнес термините. Акад.