ТЪРГОВСКИ

(търговец) Търговец, който купува стоки за препродажба; той действа от свое име и като правило запазва запасите от стоки. Обикновено търговецът купува стоки в големи партиди и продава по-малки; тя често се свързва с износ и транзитна търговия (търговия с предприятия).

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.