Монополна държава

фиксирано изключително право на държавата да извършва сделки с валута и ценности. М. от в. причинява изолацията на това състояние от световната икономика, което прави тази парична единица затворена.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.