Morgovsky

morgovsky
SIDS, -а, т. На институция или специално помещение за съхранение на трупове, тяхното аутопсия и за заравяне.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.