Най-много гласове

необходимо и достатъчно условие за вземане на решение на общо събрание на акционерите, освен ако в Хартата не е предвиден различен брой гласове или други условия за гласуване.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.