Придружител

напарница
НАПАРНИК, -а, м. Служител, който изпълнява задълженията си съвместно с друг (заедно или сменяйки се един друг). Шофьорите са партньори.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.