NAVIGATE

NAVYT
NAVIT, преглед, който ядете; -ил, -илова, -ило; -vey; -it (-it, -itu и -itu, -it); Sauveur. , и какво. 1. Вятър на ст. Н. нишки на макарата. 2. Подгответе (усукани продукти). Н. въжета. 3. Застъпва се ст. камертон. Н. сено за. | премахване. , за да вдигнеш , ти, ти. | съществително. ликвидация и, съпруги. (до 1 стойност) и нов , -е, съпругът ми. (до 1 стойност, специална).

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.