NODE

(възел) Измерете скоростта на кораба или самолета; една морска миля на час, т.е. 1, 15 мили в час. (възел) : компютърна мрежа.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.