Съобщение за намерението на собственика OPTSIONAISPOLZOVAT ПРАВОТО СИ

(известие упражнение) писмената покана на собственика на опция (опция) представител на компанията, която се продава на опцията, че той иска да упражни правото си на покупка в случай на опцията "повикване" (повикване опция), или продажби в случай на пут опция на цената на цената на упражняване.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.