Обективизмът

ЦЕЛЕВИЗЪМ
ОБЕКТИВ, съпруг. (Книга.). 1. Понятие, според което е възможен обективен, независимо от класовия подход, познаване на законите за развитието на обществото. 2. Безпристрастност, безпристрастност, обективен подход към това, което. | adj. обективист , -та, -та (до 1 стойност).

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.