ПАСИВИ ФИРМИ

Профили и дългове, които трябва да бъдат платени сега. Съществуват текущи и дългосрочни задължения. Пасивите на дружеството включват: заеми, заеми, платими сметки, задължения за разпределение на брутния вътрешен продукт.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.