Obmotyvat

obmytyvat
Проверете 1, ям, искате; -motanny; сови. , че. Худ, с резби около краищата, срязвания. O. Loops.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.