ODNOPALY

ODNOPALY
ODNOPALY, -S, -S (спец.). Имате един пръст (1 стойност) на ръката или крака (около животните на лапата).

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.