Един път

По едно време
TIME, ден, пл. -menu, -men, -men, вж.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.