OPAL

OPAL
ОПАЛ, съпругът ми. Минерален, бледо стъкловиден камък, някои от които са скъпоценни. Благородно за. (с дъга от цветове). Млечно бяло о. | adj. opal , th th.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.