Операции Отговорности

междубанкови операции за дисконтиране на сметки, по време на които банката, като кредитополучател, продава сметката на дружеството, фирмата на друга банка, която плаща сметката минус отстъпката.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.