Операции "суап"

инж. swap
сделки по покупко-продажба, подлежащи на незабавна доставка (спот сделка) при едновременно сключване на обратна транзакция за определен период.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.