SPEAKER

ОРАТОР
ОРАТОР, съпругът. Този, който прави речта, както и човекът, който има дара на красноречието. Роден на. | adj. Оратория , th, th. Оратория.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.