Ош-Пандо

Древното укрепление; се намира в селото. Санино в Морда. АССР. С прекъсвания съществуваше в епохата на късния бронз, ранното желязо и до края на 1-то хилядолетие преди Христа. д. Особено интересен е материалът, характеризиращ обработката на плугове, животновъдството, занаятите, ежедневието на населението от 6-ти до 9-и век. Последните обитатели на укрепеното селище, при допускане на ръководителя на разкопките ДП Степанова, са змиорки. Литература : Степанов ДП, паметници на угро-маджарските (унгарски) племена в региона на Средния Волга, в книгата. : Археология и етнография на Башкирия, ст. 2, Уфа, 1964, с. 136-47.

Съветска историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.