Malyarsky

malyarsky
малария, -а, м. За работниците, които са боядисване на сгради и помещения.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.