Papyrus

Папирус
Папирус и съпругът ми. 1. Тропично тревисто растение от семейството. острица. 2. Материал за писане, изработени от това растение (египтяните и други. Древните народи), както и на ръкописа на този материал. Древните папири. | adj. папирус , ти, та. Папирусна хартия. P. Scroll.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.