Плащане на трудовия пакет

плащат за труд с броя произведени от тях продукти.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.