Премия за трудово възнаграждение

Допълнително плащане, което се използва заедно с друг начин на плащане. Наградите са средство за стимулиране на производителността на труда, качеството на труда.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.