Плащане на работна заплата Време за дума

трудово възнаграждение, при което размерът на доходите зависи от действителното работно време на служителя и неговата тарифа (заплата).

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.