Плащане на такса за заплата

Служител получава заплата на работното място. Произвежда се с честота веднъж седмично или на всеки две седмици или веднъж месечно.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.