Плащане на работа в извънреден труд

Виж. Работа по извънреден труд

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.