Плащане на работното време през уикендите

Виж. Дни изключени

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.