Предплатено плащане

плащания за стоки и услуги, преди да бъдат получени.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.