Плащане под наем

Редовни плащания на собственика на наетата земя, имуществото и т.н.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.